logo
Facebook
Twitter
LinkedIn

Osnove politike usmerjanja in delitve dodatne vrednosti

Avtor: dr. Živko Bergant

40,00  z DDV

Ocenjujem, da je prišel (in upam, da ne prepozno) čas, ko se ekonomska znanost ne more in ne sme več zapirati v ozke meje razmišljanja. Resno se je treba spopasti ne več samo z ustvarjanjem vrednosti, temveč tudi z njeno delitvijo, ki se v svetu vedno bolj kaže kot temeljni razlog razslojevanja ljudi in z njimi povezanih nasilnih dejanj, ki smo jim priča vsak dan.  [Dr. Živko Bergant, iz predgovora]

 

 

40,00  z DDV

Podroben opis

Opis

Doc. dr. Živko Bergant v knjigi Osnove politike usmerjanja in delitve dodane vrednosti nadgradi pogled ekonomista in posameznika na novo zasnovo delitve dodane vrednosti, ki temelji na vseh deležnikih, ki so vključeni v poslovni proces organizacije in nosijo tveganja. Kot sam poudari, je koncept delitve dobička lastnikom preozko koncipiran model, zato ga razširja na zamisel delitve dodane vrednosti, v kateri so udeleženi tudi drugi deležniki. /…/ S tem delom je doc. dr. Živko Bergant zaokrožil razmišljanja glede predloga nove družbene ureditve, ki temelji na dodani vrednosti in presega sedanjo ureditev, ki temelji na dobičku.

(iz recenzije doc. dr. Mojce Gornjak)

 

/…/ S tem na izviren način vstopa v kritične razprave o neustreznosti delov prevladujoče ekonomske teorije in podaja konkretne predloge za izboljšanje delovanja gospodarstva in družbe, ki ne teljijo na poudarjanju lastnine in svobodne gospodarske pobude kot dveh vodilnih ideoloških premis naše dobe.

(iz recenzije doc. dr. Nevena Boraka)

Scroll to Top