logo
Facebook
Twitter
LinkedIn

Glavne značilnosti konsolidiranih računovodskih izkazov

Avtor: mag. Darinka Kamenšek

37,00  z DDV

Učbenik je namenjen vsem tistim, ki se pri svojem delu srečujejo z izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov ali se želijo te tematike naučiti in jo razumeti.

Knjigo in njeno uporabnost smo podrobno predstavili tudi v pogovoru, kjer so sodelovali:

• mag. Darinka Kamenšek, avtorica
• dr. Branko Mayr, recenzent
• doc. dr. Mojca Gornjak, recenzentka
• Dragica Merčun, vodja računovodstva in financ v skupini Aktiva.

Pogovor je vodila ga. Andreja Može, bibliotekarka v knjižnici profesorja doktorja Ivana Turka Visoke šole za računovodstvo in finance.

37,00  z DDV

Podroben opis

Konsolidirane računovodske izkaze obvezno sestavljajo vse velike skupine. Kadar gre za obvezno sestavko teh izkazov uporavljamo Mednarodne standarde računovodskega poročanja. Vedno več potreb po konsolidiranih računovodskih izkazih pa se pojavlja tudi pri srednjih in manjših skupinah, ki lahko uporabijo Slovenske računovodske izkaze. Učbenik, ki je pred vami, vam s pomočjo praktičnih promerov prikazuje postaopke konsolidiranje in vam tako pomaga, da zapletene konsolidacijek knjižbe postanejo razumljive in enostavne.

Povedali so:

“Gre za delo s področa konsolidacije, ki je eno zelo redkih v slovenskem prostoru. Sam ga ocenjujem kot izredno kvalitetno delo. Lahko služi ne samo kot učbeni, ampak tudi kot priročnik pri izvajanju konsolidacij. V njem je na razumljiv način prikazana zelo zahtevna tema konsolidiranja računovodskih izkazov.” Doc. dr. Branko Mayr.

 

 

“Knjiga je široka. Kar je mene pritegnilo, je uvodno poglavje, kjer pokaže primere, kdaj konsolidacijo sploh uporabljati. Pomembni so pogoji obvladovanja in ni pomembni le, da imamo 51-% delež”. Mojca Gornjak, recenzentka

 

“Učbenik je zelo uporaben, pregleden, zanimiv, praktičen in mislim, da bo postal nepogrešljiv v praksi. Nisem presenečena, da je učbenik tako dober, saj ga. Darinka Kamenšek tudi v praksi zna stvari pojasniti razumljivo.” Dragica Merčun, vodja računovodstva in financ v skupini Aktiva.

Poglej predstavitev knjige (video)

 

Scroll to Top