logo
Facebook
Twitter
LinkedIn

Investiranje in družbena odgovornost podjetij

Avtor: dr. Živko Bergant

17,00  z DDV

Investiranje je pomembna poslovna dejavnost in knjiga ponuja usmeritve za lažje razumevanje v okviru poslovnih procesov.

17,00  z DDV

Podroben opis

Delo obravnava mesto in vlogo investiranja v podjetju. Namen te knjižice je strokovno utemeljiti investiranje kot pomembno dejavnost in ponuditi usmeritve za lažje delo v okviru poslovnih procesov. Besedilo je razdeljeno v šest poglavij. Uvodu sledijo poglavja, kjer obravnavamo posamezna področja analize poslovanja.

MNENJE O KNJIGI:
Živko Bergant: Investiranje in družbena odgovornost podjetij (računovodski in finančni vidiki).

Nova knjiga Živka Berganta povezuje njegova razmišljanja o vlogi podjetja v družbi, to je o družbeni odgovornosti podjetij, o sodobnem pojmovanju poslovnih financ in finančne politike podjetja in uporabi računovodskih informacij pri odločanju o investicijah, njihovem izvajanju in spremljanju.

Avtor je podlago pristopa oblikoval v okviru splošnega zakona ustvarjanja in usmerjanja dodane vrednosti, ki mu omogoča, da preseže ozko pojmovanje financiranja, investiranja in uporabe računovodskih informacij, ki kot nekakšna okamnela usedlina hromi sodobno finančno teorijo, učbenike in tudi poslovno prakso.

Glede družbene odgovornosti podjetja nam na tem mestu zadošča avtorjevo zavračanje stališča prevladujoče finančne teorije, da katerem podjetje obstaja zgolj zaradi večanja blaginje lastnikov. Zato morajo tudi investicijske odločitve presegati zgolj ozke interese lastnikov in se usmeriti v trajnosten razvoj. To pa seveda pomeni, da je za spremljanje in presojanje družbene odgovornosti podjetja in njegovega prispevka k trajnostnemu razvoju potreben tudi drugače naravnan informacijski sistem. V središču tega sistema pa ni več dobiček, temveč dodana vrednost, katere sestavni del pa je tudi dobiček.

Knjiga, sicer zamišljena kot priročnik, prinaša vrsto pomembnih spoznanj, ki na nov način predstavijo kompleksnost procesa investiranja in poudarijo njegove največkrat spregledane sestavine.

Prvima dvema poglavjema, to je uvodu in opredelitvi investiranja, sledi v tretjem poglavju obravnava tem, ki jih v literaturi ne srečamo prav pogosto. Tako je proces investiranja opredeljen z vidika izvajalnega, informacijskega in odločevalnega delnega sistema, pri njem pa je možno razlikovati tri obdobja, to je pripravo, izvedbo in umirjanje poslovanja.

Vsako obdobje zahteva ustrezne informacije za odločanje. Investiranje premika podjetje iz enega ravnotežnega stanja v novo stanje, ki mora biti prav tako usmerjen k ravnotežju. Zato se finančni vidik investiranja izraža preko finančne stabilnosti in finančne prožnosti celotnega poslovanja podjetja. Izbira in sestava virov financiranja sta pri tem bistvenega pomena, vse skupaj pa se steka v obvladovanje denarnih tokov in ohranjanje plačilne sposobnosti podjetja.

Opozoriti kaže na posebnost avtorjeve obravnave virov financiranja. Za razliko od prevladujočih obravnav veliko pozornosti namenja amortizacijskemu financiranju, presežnemu obratnemu kapitalu kot viru financiranja in primanjkljaju obratnega kapitala.

Vse to pa je treba upoštevati že pri pripravi investiranja, kjer avtor podrobno predstavi, kaj mora vsebovati ocena investicijske sposobnosti investitorja, to je sposobnosti podjetja, da financira nove dolgoročne naložbe brez poslabšanja svoje finančne stabilnosti, in kaj investicijska študija.

V zadnjih dveh poglavjih pa posebno pozornost namenja spremljanju kapitalske ustreznosti podjetja, s čimer se razlikuje od drugih avtorjev, ki tega ne poznajo, in fazi umirjanja poslovanja, ki nastopi po investiciji, v kateri se pokaže konsolidacijska sposobnost podjetja, to je sposobnosti zagotavljanja in ohranjanja načrtovane učinkovitosti poslovanja ter uspešnosti z vseh vidikov družbene odgovornosti.

Izvirnost in svežina predstavljenega dela ne bi smela biti spregledana, saj lahko bistveno pripomore k kakovostnejšemu delu finančnikov, računovodij,ravnateljev in upraviteljev podjetij.

Avtor:

Dr. dr. NEVEN BORAK

Scroll to Top