logo
Facebook
Twitter
LinkedIn

Izrazna moč nekaterih računovodskih in finančnih pojmov

Avtor: dr. Živko Bergant

27,00  z DDV

Razumevanje računovodskih in finančnih pojmov je zalo pomembno. Knjiga vam predstavlja obrazložitve posameznih pojmov, ki jih boste potrebovali pri svojem delu.

27,00  z DDV

Podroben opis

Več o knjigi:

Delo je nastalo iz potrebe po lažji dostopnosti do razlag, ki so bile do sedaj razpršene v obliki mojih strokovnih in terminoloških člankov v reviji Poslovodno računovodstvo, deloma pa tudi v drugih izdanih knjigah v zadnjih petih letih. S tem bo študentom olajšan predvsem študij pri predmetih, ki vključujejo računovodsko in finančno analiziranje.

Drugi namen knjige je predavateljem teh predmetov olajšati delo, obenem pa prispevati k enotnejšem izrazju na področju, ki se po eni strani skoraj dnevno dopolnjuje, po drugi strani pa preveč pogosto ostaja na tradicionalnih, iz današnjega zornega kota že zastarelih ugotovitvah oziroma premalo kritičnih trditvah.

Knjiga je namenjena tudi računovodskim in finančnim delavcem, ki so pogosto izpostavljeni različnim (tudi neustreznim) tolmačenjem računovodskih ali finančnih pojmov. Vzbudila naj bi kritični pogled na razpoložljivo strokovno literaturo in bila v pomoč delavcem v računovodski in finančni stroki pri izboljšanju informacijskega sistema v organizacijah, kjer delujejo.

Knjiga pa bo lahko tudi vir informacij za poslovodne delavce, ki se praviloma dnevno srečujejo z računovodskimi ali finančnimi pojmi. Ocenjujem, da bi lahko prispevala k boljši komunikaciji med poslovodnimi delavci, s tem pa tudi k bolj premišljenim poslovnim odločitvam.

Ne nazadnje lahko knjiga omogoči lažje razumevanje tudi posameznikom, ki jih to področje tudi sicer zanima, pa niso imeli priložnosti za podrobnejši in celovit vpogled v običajno preveč strokovno obravnavane teme. Spoznali bodo, da jih računovodstvo in finance dnevno obdajajo in, da imajo pri tem tudi svojo vlogo in odgovornost.

Živko Bergant

Scroll to Top