logo
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kodeks načel notranjega poročanja

Avtor: /

17,00  z DDV

Kodeks načel notranjega poročanja (KNNP) je celovit in strnjen zapis pravil o organiziranju in delovanju informacijskega sistema za potrebe notranjih uporabnikov sistema. Obravnava splošna načela, načela po poslovnih funkcijah in načela po vrstah uporabnikov.

17,00  z DDV

Podroben opis

Načela notranjega poročanja se nanašajo na vse poslovne sisteme, smiselno pa se lahko uporabljajo v vseh organizacijskih sistemih. Temeljni namen KNNP so zlasti: – prispevek k uveljavljanju strokovnih norm pri organiziranju in delovanju notranje informacijskega sistema v združbah; – pomoč in opora nosilcem posameznih poslovnih funkcij v združbah; pomoč in opra nosilcem in izvajalcem v računovodstvih združbe; …

Scroll to Top