logo
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kritična presoja sodobnega računovodstva

Avtor: dr. Živko Bergant

40,00  z DDV

Knjiga ponuja drugačen pogled na sodobno računovodstvo. In kot pravi recenzent dr. Rado Bohinc: “Temeljna značilnost avtorjevega, sicer ne obsežnega pa, vendar zelo podrobno razdelanega razmišljanja so drzne opredelitve, ki bodo marsikaterega konservativnega raziskovalca sodobnega časa presenetile in spodbudile k razmisleku.”

Vsekakor knjiga za vsakega sodobnega računovodjo.

 

40,00  z DDV

Podroben opis

Iz predgovora dr. Živka Berganta: 

Ta knjiga je dosežek mojih dosedanjih raziskovanj na področjih analize poslovanja, računovodstva in družbene odgovornosti. Vsa ta področja so tesno povezana. Analiziranje poslovanja brez ustreznega znanja računovodstva ne more biti koristno, računovodstvo pa je lahko celo škodljivo brez upoštevanja načel družbene odgovornosti. Obenem pa ta področja pomenijo pravo podlago za ustrezno delovanje in obnašanje ljudi tako v različnih organizacijah (združbah) kot tudi posameznikov. Zato so povezana tudi z drugimi vedami, kot so psihologija, filozofija in sociologija, ki pa so tudi še vedno predmet razvoja tako v teoriji kot tudi v praksi. Vse to razmišljanje pa se z vidika temeljnih potreb človeka kaže kot brezplodno, če ni prežeto s filozofijo in poslanstvom računovodske vede. /…/

Recenzije

Dr. Živko Bergant v znanstveni monografiji Kritična presoja sodobnega računovodstva razmišlja bisteno širše, kot bi pričakovali  iz naslova; razpravlja o najbolj temeljnih vprašanjih sodobne družbe, vse v okviru sodobnega koncepta družbene odgovornosti. (iz recenzije prof. dr. Rada Bohinca)

So znanstvena dela, katerih naslovi ne usmerijo uporabnika le na kazalo poglavij in točk ter pozorno branje napisanega, ampak ga z besedo ali dvema skoraj prisilijo, da v zgradbi dela odkrije pridih tako zgodovine kot vprašanja sedanjosti in prihodnosti. Tako je tudi z naslovom gradiva »Kritična presoja sodobnega računovodstva«, ki se skozi optiko vloge računovodstva v podjetjih loteva enega temeljnih izzivov prihodnjega razvoja človeških družb nasploh. (iz recenzije prof. Prof. dr. Mirna Mihelčiča)

Vse recenzije

Scroll to Top