logo
Facebook
Twitter
LinkedIn

Organizacija države, delovanje prava in klasifikacija pravnih oseb v Republiki Sloveniji

Avtor: Bojan Tičar

12,60  z DDV

V knjigi so prikazani bistveni elementi države, prava in pravnih oseb. Pojmi so včasih poenostavljeni, saj je namen knjige hitro razumevanje glavnih in osnovnih pojmov.

Visokošolski učbenik, E-gradivo, 2019, strani 55

12,60  z DDV

Podroben opis

Pričujoče delo je v prvi vrsti namenjeno tistim, ki se niso pogosto srečevali s pravom. Pravna varnost temelji na fiktivni predpostavki, da so vsi subjekti s pravom seznanjeni. Zato se nihče ne more opravičiti za svoje protipravno dejanje z utemeljitvijo: tega pravila nisem poznal ali nisem vedel, da to ni dovoljeno. Sicer bo vsak, ki bo bral to delo, našel lastne razloge za to. 

 • DRŽAVA
  • Splošno o državi
  • Državna suverenost
  • Kriteriji za razvrščanje država
  • Lokalna samouprava
 • RAZUMEVANJE PRAVA
  • Opredelitev prava
  • Pravni sistem
  • Objektivno pravo – predpisi
  • Promulgacija zakonov in vacatio legis
  • Zakonitost v pravu
  • Exeptio illegalis
  • Prenehanje predpisov
  • Subjektivno pravo – pravica
  • Pravna in poslovna sposobnost subjektov
  • Pravne osebe
 • KLASIFIKACIJA PRAVNIH OSEB
  • Teorije o pravni osebi
  • Klasifikacija pravnih oseb po sektorjih
  • Splošne značilnosti gospodarskih družb kot glavnih tržnih subjektov
  • Osebne in kapitalske družbe
  • Javni zavodi, kot drugi najpomembnejši tržni subjekti v Sloveniji
  • Regulatorne pravne osebe – javne agencije
Scroll to Top