logo
Facebook
Twitter
LinkedIn

Osnove načrtovanja poslovanja za oblikovanje poslovnih odločitev

Avtor: Branko Mayr

25,00  z DDV

V gradivu je prikazano preiskovanje računovodskih poročil ter osnove načrtovanja poslovanja za oblikovanje poslovnih odločitev. 

Visokošolski učbenik, E-gradivo, 2023, strani 183

25,00  z DDV

Podroben opis

Načrtovanje je sestavina poslovanja. Njegov temeljni namen je kakovost odločanja. Lahko trdimo, da je načrtovanje neposredno povezano s procesom oblikovanja odločitev v poslovnem subjektu, v poslovanju ali skrajšano v podjetju. Preiskovalec mora poznati podjetje kot orodje ustvarjanja nove vrednosti. V podjetje se med drugim vlagajo prvine poslovnega procesa (produkcijske tvorce). Potrebne so pri izvajanju poslovnega procesa. Rezultat delovanja so učinki, ki se prodajo. O vsem tem se sprejemamo poslovne odločitve.

Iz vsebine:

  1. Podjetje in poslovanje
  2. Načrtovanje kot informacijska funkcija
  3. Presojanje vsebine kategorij v računovodskih izkazih
  4. Merjenje kakovosti poslovanja

 

 

Scroll to Top