logo
Facebook
Twitter
LinkedIn

Plačilna sposobnost in kapitalska ustreznost podjetja

Avtor: Živko Bergant

47,00  z DDV

Knjiga Plačilna sposobnost in kapitalska ustreznost podjetja vam v začetku pojasnili pojeme plačilno spsobnost in kapitalsko ustreznost. Nato opredeli obratni kapital podjetja, potrebni obratni kapital podjetja, informacije o kapitalski ustreznosti podjetja, analiziranje kapitalske ustreznosti, upravljanje kapitalske ustreznosti, zasnova modela celovite finančne politike in analiziranje kapitalske ustreznosti podjetja z vidika zunanjih uporabnikov.

47,00  z DDV

Podroben opis

S plačilno sposobnostjo je tesno povezan pojem kapitalske ustreznosti, ki je poznan v finančnih institutcijah in njihovih predpisih, v nefinančni sektor pa je v Sloveniji ta pojem vnesel šele Zakon o finančnem poslovnju, postopkih insolventnosti in prisilnega prenehanja (ZFPPIPP). Pri njegovem uveljavljanju nastajajo velike težave zaradi nezadostne podpore stroke. Deloma je to posledica tuje literature, ki s pojmom kapitalske ustreznosti podjetij skoraj ne ukvarja. Prav je, da poudarimo, da so informacije o plačilni sposobnosti podjetja kar nekako pozabljen del poslovnih poročil, kar nikakor ni v skladu z vsebinskimi zahtevami Zakona o gospodarskih družbah.

Scroll to Top