logo
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vpliv vrednotenja ekonomskih kategorij na poslovne odločitve

Avtor: Branko Mayr

15,75  z DDV

V monografiji je prikazan vpliv vrednotenja posameznih kategorij na oblikovanje poslovnih odločitev. Ne glede na aktualno različico računovodskih standardov je prikazana vsebina vedno aktualna.

Visokošolski učbenik, E-gradivo, 1999, strani 76

15,75  z DDV

Podroben opis

V sestavku povzemamo ključne sestavine vsebine in vrednotenja ekonomskih kategorij ter njihov vpliv na sprejemanje poslovnih odločitev.

Kazalo vsebine:

 • EKONOMSKE KATEGORIJE
 • SREDSTVA
  • Neopredmetena dolgoročna sredstva
  • Opredmetena osnovna sredstva
  • Dolgoročne finančne naložbe
  • Zaloge
  • Terjatve
  • Kratkoročne finančne naložbe
  • Denarna sredstva
  • Kratkoročne časovne razmejitve (aktivne in pasivne)
  • VIRI PREMOŽENJA
   • Vrste virov sredstev
   • Kapital
   • Dolgoročne rezervacije
   • Obveznosti
 • STROŠKI, ODHODKI IN PRIHODKI
  • Stroški
  • Odhodki
  • Prihodki
  • Poslovni izid
Scroll to Top