logo
Facebook
Twitter
LinkedIn

Dodana vrednost iz novega zornega kota

Avtor: Živko Bergant

37,00  z DDV

Knjiga Dodana vrednost iz novega zornega kota ponovno v ospredje in v razmislek postavlja pojem dodane vrednosti. Podrobneje nam predstavlja dodano vrednost, izkaz dodane vredsnoti, ekonomiko dodane vrednosti in njeno kritično presojo. Nadalje predstavlja ekonomski vidik zakona dodane vredsnoti, družbeni vidik, upravljenje in poslovodnje.

37,00  z DDV

Podroben opis

Za zadovoljitev informacijskih potreb združbe in njenih deležnikov klasično računovodstvo ponuja standardizirane računovodske izkaze, ki pa ne ustrezajo vsem interesnim skupinam. Izkaz poslovnega izida namreč ne kaže dosežkov vseh deležnikov na ustrezen način. Zato je informacijski sistem združbe, zlasti v podjetja, koristno vključiti izkaz dodane vredsnoti, ki je zaradi izražanja sprememb blaginje celotne družbe, sestavni del družbeno odgovornega računovodstva. Dodana vredsnot je torej pomembna informacija z vidika trajnostnega razvoja združbe.

Scroll to Top