logo
Facebook
Twitter
LinkedIn

Osnove analize poslovanja

Avtor: Živko Bergant

37,00  z DDV

Knjiga Osnove računovodstva nam predstavi podjetje in računovodstvo, knjigovodenje, obračunavanje in poročanje, računovodsko predračunavanje, računovodski nadzor, računovodsko proučevanje in pomembnejše gospodarske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo.

37,00  z DDV

Podroben opis

Knjiga obravnava osnove računovodstva, v obsegu, kot je pričakovan v večini visokošolskih programih (I. bolonjska stopnja). Pridobljena znanja pa so podlaga poglobljenega študija računovodstva in financ. Z branjem te knjige boste spoznali računovodstvo in področje njegove obravnave. Pridobljena znanja boste koristno uporabili pri branju računovodskih poročil, ki so namenjena zunanjim uporabnikom. Znali boste spoznati tveganja, razvidna iz računovodskih poročil, ki so povezana z odločitvami o nakupu na odloženo plačilo dobave, prodaji na odloženo plačili in naložbenju v podjetju, katerega poročilo berete.

Scroll to Top