logo
Facebook
Twitter
LinkedIn

Priročnik za analiziranje poslovanja

Avtor: Živko Bergant, Igor Manohin

27,00  z DDV

Pripročnik za anliziranje poslovanja nam predstavi analizo temeljnih vrst poslovnih izidov, analizo EBIT in EBITDA. Predstavi nam poslovni, finančni in celotni vzvod in še druge vsebine, ki jih prelistatje v priloženem kazalu.

27,00  z DDV

Podroben opis

Vsebina naliziranja poslovanja je načeloma odvisna od namene, le-ta pa je praviloma podrejena temeljnim ciljem obstoječega družbenega ekonomskega sistema, med katerimi ima dobiček najpomembnejšo vlogo. Zato ne preseneča, da prikazane metode in tehnike analiziranja poslovanja združbe večinoma upoštevajo pristop, ki predpostavlja dobiček kot temeljno podlago za analiziranje uspešnosti združbe. Kljub temu pa je v poglavju o dodani vredsnoti prikazan tudi drugačen, lahko bi rekli modernejši pristop.

Scroll to Top